Radiotherapie

Verisoft 7.1

Release Verisoft 7.1 – Patient Plan Verification Software

Nieuwe Features:

  • Compose: Meten lange bestralingsvelden
  • Off-Axis Measurements: Meten van behandelplannen met een off-axis target geometrie.
  • Non-Coplanar Measurements: Verifieer Non-Coplanaire plannen
  • Projects: Optimalisatie van de workflow. Sla een evaluatie op als een project en her openen deze met één klik.
  • Track-it Export: Exporteer de verificaite metingen naar Track-IT

Voor meer informatie zie: New Features Note Verisoft 7.1